Fagforeningen åbner nye døre for dig

Barsel, konflikter, arbejdsløshed og arbejdsskader – der er næsten ingen grænser for, hvilke områder din fagforening kan rådgive dig inden for. Dét er med til at skabe tryghed i en måske ellers sårbar situation.

Selvom du er i arbejde på en velfungerende arbejdsplads, vil der næsten altid være en risiko for, at du kan løbe ind i en arbejdsskade, der kan koste dig et længerevarende sygdomsforløb. Er det tilfældet, bør du varsko din fagforening, så I sammen kan lægge en slagplan. Er din skade så alvorlig, at du ikke længere kan arbejde inden for samme område som før, er det en god idé at planlægge dit videre arbejdsliv i samråd med fagforeningen. Det skal naturligvis først klarlægges, hvad du kan klare, og hvor mange timer du kan arbejde om dagen.

Din fagforening kan eventuelt være kontaktled til en arbejdsplads, som vil tage dig i arbejdsprøvning. På denne måde kan du få et indtryk af, hvad der kræves af dig. En anden mulighed er kurser eller en helt ny uddannelse, som vil åbne nye døre for dig. Selvom du bliver syg, er det måske en ny begyndelse for dig og dine pårørende. Fagforeningen viser dig vejen.